Yazarlar İçin

YBS Ansiklopedi’nin amacı yönetim bilişim sistemleri ile ilgili  Türkçe içerikte yazıların derlendiği ve süreli yayınlanan akademik bir kaynak oluşturmaktır. Bu amaçla YBS ile ilgili olan ve ansiklopedik bir madde haline getirilmeye uygun herhangi bir yazınızı, akademik yazım kurallarına dikkat ederek (örneğin kaynaklarını belirterek, objektiflik ve bilimsellik ışığında) yazarak ybsansiklopedi@sadievrenseker.com adresine yollayabilirsiniz. Yazınız editor sürecinden geçtikten sonra sizin onayınıza sunulacak ve siz onayladıktan sonra sitede yayınlanacak ve derginin tarandığı indekslerce taranacaktır. Her yıl, ansiklopedinin 1 yıl boyunca toplanan maddeleri ayrıca bir YBS Ansiklopedisi olarak basılacak ve dağıtılacaktır. Daha fazla bilgi için ybsansiklopedi@sadievrenseker.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Amaç ve Kapsam

YBS Ansiklopedi, Bilgisayar Kavramlarının bir sosyal sorumluluk projesidir, Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin başlangıç tarihi 2014’tür.

YBS Ansiklopedi, yapay zeka, veri bilme, makine öğrenmesi, veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi-iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek veri bilimi alanında gerekse disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel bir yayın ortamı sunmayı, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

YBS Ansiklopedi’nin çalışma alanları aşağıda listelenmiştir. Bu alanlarda ya da bu alanlarla ilgili olduğu düşünülen alanlardaki tüm çalışmalar derginin kapsamındadır.

 • Akıllı Sistemler
 • Bilgi Güvenliği ve Hukuk
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgisayar Ağları
 • Bilişim Sistemleri
 • Biyoenformatik
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • E-Ticaret
 • E-Uygulamalar
 • Haberleşme ve Ağ Protokolleri
 • Internet Teknolojileri
 • Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası
 • KOBİ’lere Özel Bilişim Çözümleri
 • Makine Öğrenmesi
 • Mikro Denetleyici ve Uygulamaları
 • Mobil Sistemler
 • Modelleme ve Optimizasyon
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Yazılımları
 • Siber Güvenlik
 • Sosyal ve Dijital Medya
 • Veri Bilimi
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı Sistemleri
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Makale Şablonu

Derginin yeni yazım şablonu aşağıda paylaşılmıştır. Yazıların ekteki şablon dosyaya uygun formatta yollanması rica olunur. Uygun olmayan yayınlar, şekilsel inceleme aşamasında yazara iade edilir.

YBS Ansiklopedi Word Formatında Şablon.

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Yayın Politikası ve Süreçler

Yayınlanma süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Yayınlanmak istenen makale, derginin baş editörüne e-posta ile iletilir ( ybsansiklopedi@sadievrenseker.com adresine yollanabilir ).
 2. Yayın şekilsel incelemeye tabi tutularak, yayının konusu, dergi ile ilgisi incelenir ve gerekli görülürse yazara iade edilir.
 3. Şekilsel incelemesi başarılı olan yayınlar intihal kontrolünden geçirilir ve herhangi başka bir dergide, kitapta veya yayın organında yayınlanmamış olması şartı aranır. Yayının içerisinde herhangi bir kopya içerik, şekil veya resim bulunması, yayının farklı dillerde yayınlanmış olması, yayının reddedilme sebebidir ve yayın yazara iade edilir. Yayının bir kısmının daha önce bir konferansta yazar tarafından sunulmuş olması veya yazarın kendi tezlerinden veya öğrencilerinin hazırladığı tezlerden bölümler içermesi, yayının reddedilme sebebi olarak değerlendirilmez ve orijinal yayın olarak kabul edilir.
 4. Orijinal yayınlar en az iki hakeme kör kopya olarak yollanır ve hakemler, yazara ait, yazarlar ise hakemlere ait bilgilere erişemez. Hakem geri dönüşlerine göre yazarlara düzeltme verilebilir ve düzeltmesini tamamlayan yazarların yayınları hakemler tarafından da uygun bulunması halinde yayına alınır. Hakemler tarafından düzeltme verilmeyen yayınlar doğrudan yayına kabul edilir.
 5. Yayına kabul alan yazarın yayın hakları devir formunu (indirmek için tıklayınız) doldurarak baş editöre yollaması beklenir. 
 6. Yayına kabul edilen eserler, yılda iki kere yayınlanan YBS Ansiklopedinin bir sonraki yayınında yer alır. Yayına kabul edilmenin ardından bir sonraki sayının tarihi beklenmeden web sitesinde ilgili sayı altında da erken yayınlanabilir.

Hakem Süreci

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

-Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

Editör ve Hakem Sorumlulukları

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Hakem ve Editör Başvurusu

Akademik olarak tanınmış arka plandan gelen ve en az doktora seviyesinde veya doktoraya denk sektörel tecrübesi bulunan kişiler, bireysel olarak hakemlik başvurusunda bulunabilirler.

Hakemlik başvurusu için baş editöre veya ybsansiklopedi@optiwisdom.com adresine başvuruyu belirten bir yazı yazılması yeterlidir. Hakemlerin isimleri isteğe bağlı olarak YBS Ansiklopedi’nin web sitesinde yayınlanır ve gelen yayın talepleri hakemlere eşit ve rasgele olarak dağıtılır.

Editör başvuruları doğrudan baş editöre yapılmalıdır.

Bir yanıt yazın