YBS Ansiklopedi tarafından yazılmış tüm yazılar

Cilt 2 Sayı 1, Mart 2015

mart2015(2-1)kapak

Sayının Tamamına Erişmek için Tıklayınız

İçindekiler

 1. Proje Yönetimi, PERT, CPM ve İndirgeme (Crashing) 2 – 6
 2. Ayrımın Altı Derecesi (Six Degrees of Separation) 6 – 8
 3. Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi ( Self Evaluation Maintanence Theory) 8 – 10
 4. Arkadaşlık Paradoksu (Friendship Paradox) syf 10 – 12
 5. Saldırgan Yazılım Geliştirme (Scrum Software Development) syf 11 – 16
 6. Çevik Yazılım Geliştirme (Agile Software Development)     syf 16 – 18
 7. Yönetim Hevesi (Management Fad) 18 – 19
 8. Eşli Programlama (Pair Programming) 19 – 21
 9. Şelale Metdou (Waterfall Method) 21 – 22
 10. Motivasyon Teorisi (Motivation Theory) 22 – 27
 11. Sonuç Tabloları (Payoff Tables) syf 27 – 31

 

Cilt 1 Sayı 4 Aralık 2014

aralik2014(1-1)kapak
Sayının Tamamına erişmek için Tıklayın.

İçindekiler

 1. Sebep Etki Diyagramı (Cause and Effect Diagram, Fishbone Diagram)
 2. 5 Neden Yöntemi (5 Whys)
 3. Philips 66 Yöntemi
 4. Delfi Yöntemi (Delphi Method)
 5. DMAIC
 6. Kalite Fonksiyon Uygulaması (Quality Function Deployment,QFD)
 7. KANBAN
 8. Kontrol Sayfası (Control Sheet)
 9. Kontrol Çizelgesi (Control Chart)
 10. Planlama Pokeri (Scrum Poker)

Eski şekilde yazılmış olan yazılar:

Cilt 1 Sayı 3 Kasım 2014

kasim2014(1-1)kapak
Sayının Tamamına erişmek için Tıklayın.

İçindekiler

 1. Delone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (IS Success Model)
 2. McKenny ve McFarlan Bilgi Teknolojileri Stratejik Gözeneği (McKenny and McFarlan IT Strategic Grid)
 3. Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi (Ward and Peppard Strategic Planning Framework)
 4. Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect)
 5. Beklenti Teorisi (Expectacy Theory)
 6. BT Projelerinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri
 7. Sosyal Ağlarda Akan Veri Madenciliği (Streaming Data Mining on Social Networks)
 8. Pareto Prensibi (Pareto Principle)
 9. Değer Zincir Analizi (Value Chain Analysis)
 10. Tam Süreli Eşdeğer (Full Time Equivalent)

Eski şekilde yazılmış olan yazılar:

 1. Delone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (IS Success Model)
 2. McKenny ve McFarlan Bilgi Teknolojileri Stratejik Gözeneği (McKenny and McFarlan IT Strategic Grid)
 3. Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi (Ward and Peppard Strategic Planning Framework)
 4. Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect)
 5. Beklenti Teorisi (Expectacy Theory)
 6. BT Projelerinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri
 7. Sosyal Ağlarda Akan Veri Madenciliği (Streaming Data Mining on Social Networks)
 8. Pareto Prensibi (Pareto Principle)
 9. Değer Zincir Analizi (Value Chain Analysis)
 10. Tam Süreli Eşdeğer (Full Time Equivalent)

 

Cilt 1 Sayı 2 Ekim 2014

ekim2014(1-1)kapak

Sayının tamamına erişmek için tıklayın

İçindekiler

 1. Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software Development Life Cycle), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 2-6
 2. Yazılım Kaynakları (Sources of Software), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 5-8
 3. Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 8-14
 4. Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 14-17
 5. Bilişim Sistemleri ve Eşitlik Teorisi (Equity Theory), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 17 – 20
 6. Yenilik (Innovation), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 20 – 24
 7. Açık Yenilik (Open Innovation), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 24- 27
 8. Yenilik Zincir Modeli (Kline Model), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 27-29
 9. Bilişim Projeleri Yatırm Politikaları ve Teknoloji Değerlendirmesi, Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 29-33

Eski Formattaki makaleler için:

 1. Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software Development Life Cycle), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 2-6
 2. Yazılım Kaynakları (Sources of Software), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 5-8
 3. Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 8-14
 4. Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 14-17
 5. Bilişim Sistemleri ve Eşitlik Teorisi (Equity Theory), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 17 – 20
 6. Yenilik (Innovation), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 20 – 24
 7. Açık Yenilik (Open Innovation), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 24- 27
 8. Yenilik Zincir Modeli (Kline Model), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 27-29
 9. Bilişim Projeleri Yatırm Politikaları ve Teknoloji Değerlendirmesi, Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:2, 29-33

Cilt 1 Sayı 1 Eylül 2014

eylul2014(1-1)kapak

Sayının tamamına erişmek için tıklayın

İçindekiler

 1. Bilgisayar Kullanıcısı Tatmin Problemi ( Computer User Satisfaction Problem), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 2-4
 2. Kondratieff Dalgaları ve Yenilik (Kondratiev Waves and Innovation) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 4-6
 3. Dijitalleşme (Digitalization), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1,  6-9
 4. Moore Yasası, Dijitalleşme ve Ağ Etkisinin Yenilik ile ilişkisis (Effect of Moore’s Law, Network Effect and Digitalization on Innovation) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 9- 12
 5. Arama Teorisi (Search Theory), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1,  12 – 14
 6. Çift Süreç Teorisi (Dual Process Theory) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 14 – 15
 7. Detaylandırma Olasılık Teorisi (Elaboration Likelihood Model)   , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1,  15 – 17
 8. Aktör Ağ Teorisi (Actor Network Theory) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 17 – 19
 9. Mintzberg’in 10 Yönetici Rolü (10 Managerial Role by Mintzberg) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 19 – 22
 10. Henri Fayol ve Yönetim (Henri Fayol and Management), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 22 – 24
 11. Max Weber ve Bürokrasi (Max Weber and Bureaucracy), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 24 – 27
 12. Myers-Brigs Tip Göstergesi (Myers-Brigs Type Indicator), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 27 – 30
 13. Teori X ve Teori Y (Theory X and Theory Y) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 30 – 33
 14. Yönetimsel Gözenek Modeli (Managerial Grid Model)  , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 33 – 36
 15. Maslow’un İhtiyaçlar Piramiti ve Bilişim Sistemlerinin Yönetimi, Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 35-37

Yazıları Makale Şeklinde indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Yeni Biçem

 1. Bilgisayar Kullanıcısı Tatmin Problemi ( Computer User Satisfaction Problem), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 2-4
 2. Kondratieff Dalgaları ve Yenilik (Kondratiev Waves and Innovation) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 4-6
 3. Dijitalleşme (Digitalization), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1,  6-9
 4. Moore Yasası, Dijitalleşme ve Ağ Etkisinin Yenilik ile ilişkisis (Effect of Moore’s Law, Network Effect and Digitalization on Innovation) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 9- 12
 5. Arama Teorisi (Search Theory), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1,  12 – 14
 6. Çift Süreç Teorisi (Dual Process Theory) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 14 – 15
 7. Detaylandırma Olasılık Teorisi (Elaboration Likelihood Model)   , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1,  15 – 17
 8. Aktör Ağ Teorisi (Actor Network Theory) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 17 – 19
 9. Mintzberg’in 10 Yönetici Rolü (10 Managerial Role by Mintzberg) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 19 – 22
 10. Henri Fayol ve Yönetim (Henri Fayol and Management), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 22 – 24
 11. Max Weber ve Bürokrasi (Max Weber and Bureaucracy), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 24 – 27
 12. Myers-Brigs Tip Göstergesi (Myers-Brigs Type Indicator), Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 27 – 30
 13. Teori X ve Teori Y (Theory X and Theory Y) , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 30 – 33
 14. Yönetimsel Gözenek Modeli (Managerial Grid Model)  , Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 33 – 36
 15. Maslow’un İhtiyaçlar Piramiti ve Bilişim Sistemlerinin Yönetimi, Sadi Evren SEKER, YBS Ansiklopedi, 1:1, 35-37